Denna rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) beskriver hur Europas sårbara grupper fortfarande påverkas oproportionerligt mycket av miljörelaterade hälsorisker från luftföroreningar, buller och extrema temperaturer, trots de insatser och framgångar som gjorts i Europas miljöarbete generellt.

Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe