WHO:s nya hälsobaserade rekommenderade nivåer för buller

Buller är ett stort folkhälsoproblem och dess negativa inverkan på människors hälsa och välbefinnande är omfattande. I Europeiska unionen påverkas minst 100 miljoner människor av trafikbuller och enbart i Västeuropa förloras minst 1,6 miljoner friska levnadsår till följd av trafikbuller.

WHO har under de senaste åren granskat den vetenskapliga litteraturen kring buller och hälsa för att kunna uppdatera sina hälsobaserade rekommenderade nivåer för buller. De nya rekommenderade nivåerna gäller omgivningsbuller utomhus och inkluderar bland annat vägtrafik, järnväg, flygplan och vindkraft.

Läs rapporten här: The Environmental Noise Guidelines for the European Region.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan