WHO har under de senaste åren granskat den vetenskapliga litteraturen kring buller och hälsa för att kunna uppdatera sina hälsobaserade rekommenderade nivåer för buller. De nya rekommenderade nivåerna gäller omgivningsbuller utomhus och inkluderar bland annat vägtrafik, järnväg, flygplan och vindkraft.

The Environmental Noise Guidelines for the European Region.