Samhällsplanering

När det är aktuellt att förnya ett bostadsområde bör den fysiska planeringen även se till olika hälsofrämjande insatser.

Kvaliteter och brister i bostadsområdet

En bra bostad och boendemiljö är en viktig förutsättning för god hälsa. Bostaden och närområdet har stor betydelse för social gemenskap och trygghet, vilka hör till människans grundläggande behov. Det räcker inte med att förbättra de fysiska kvaliteterna (t.ex. ventilation, vitvaror, tillgänglighet, tillgång till grönområden och service). De sociala kvaliteterna behöver också utvecklas (t.ex. känsla av trygghet och säkerhet, möjligheter till en meningsfull fritid samt människors attityder till området).

Genom att använda rapporten "Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena" och medföljande checklista "Inventeringsprotokoll för nulägesanalys", kan ett bostadsområdes kvaliteter eller brist på kvaliteter uppmärksammas på ett tidigt stadium i planeringen. Nulägesanalysen utgör ett bra underlag som sedan kan användas för att utveckla bostadsområdet i hälsofrämjande riktning.

Rapport

Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena

Bilagor

Inventeringsprotokoll för nulägesanalys (PDF, 123 kB)

Handledning till inventeringsprotokoll (PDF, 622 kB)

Gå till toppen av sidan