Är ljudnivåerna på konserter, festivaler och diskotek för höga?

Ljudnivåerna på konserter, festivaler och diskotek kan vara mycket höga. Socialstyrelsens undersökning från 2005 visade att 42 procent av de undersökta festivalerna och konserterna överskred riktvärdena. För diskotek överskred 12 procent riktvärdena. Att besöka musikevenemang är alltså förknippat med en risk att utsättas för hörselskadande ljud.