Har Folkhälsomyndigheten regler för bärbara musikspelare?

Nej, Folkhälsomyndigheten har inga regler för bärbara musikspelare. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer kan inte användas i detta sammanhang.

Produktsäkerhetslagen innehåller grundläggande bestämmelser för att varor och tjänster inte kan skada människor. Konsumentverket är tillsynsmyndighet över produktsäkerhetslagen.