Hur bindande är Folkhälsomyndighetens riktvärden?

Riktvärden är inte rättsligt bindande utan ska betraktas som vägledande. Det är väldigt angeläget att ta hänsyn till gällande riktvärden för höga ljudnivåer, med tanke på de hälsoeffekter som kan uppstå. Om riktvärden överskrids bör tillsynsmyndigheten (i det här fallet kommunen) ställa krav på verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att klara riktvärdena. Man ska då också ta hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet.