När riskerar du att få hörselskador?

Höga ljudnivåer kan leda till en tillfällig eller permanent skada. Risken för hörselskada ökar med ljudstyrkan den tid en person exponeras för ljudets karaktär.

Utsätter man sig under en längre tid, återkommande för höga ljudnivåer kan man gradvis utveckla en hörselskada. Man kan få en omedelbar, permanent skada om man utsätter sig för enstaka mycket kraftiga ljud.

Risken för hörselskador är låg vid ljudnivåer från musik under 100 dBA om ljudet varar i maximalt fyra-fem timmar per vecka och att övrig bullerexponering är lägre än 85 dBA. Ljudnivåerna vid konserter, diskotek och liknande överskrider ofta 100 dBA. Sådana ljudnivåer kan alltså vid återkommande exponering vara hörselskadande.

Hur känsliga vi är för ljud är väldigt individuellt och orsaken till känsligheten varierar. Därför finns det personer som riskerar hörselskador även vid lägre ljudnivåer än riktvärdena.