Varför har arrangörer infört 13-årsgräns?

Åldersgränser har införts av flera arrangörer efter 2005 då Socialstyrelsen skärpte riktvärdena för höga ljudnivåer vid evenemang som är öppna för barn. I nuvarande Folkhälsomyndighetens allmänna råd står att det bör vara lägre ljudnivåer där barn under 13 år har tillträde. Detta eftersom barn är mer känsliga än vuxna vad gäller hörselskador. Socialstyrelsen införde alltså inte en generell 13-årsgräns på konserter. Förutom att införa 13-årsgräns kan arrangören välja att sänka ljudnivån så att alla som vill kan besöka arrangemanget. Vissa verksamhetsutövare har kommit överens med tillsynsmyndigheten (kommunen) om att barn får vistas inom vissa markerade områden där ljudnivån inte är lika hög.

Det är arrangörernas skyldighet att inte tillåta barn på arrangemang där ljudnivån kommer att vara för hög. Om en verksamhetsutövare vill att barn under 13 år ska kunna besöka ett arrangemang måste denne anpassa ljudnivån efter det.