Vart ska man vända sig om man tycker att ljudnivåerna är för höga?

Om du går på en konsert eller annat arrangemang där du tycker att ljudnivån är för hög – säg till direkt. Störst effekt får du troligtvis genom att kontakta både den som håller i arrangemanget och miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Kommunen är ansvarig för att ta hand om frågor som rör störningar för människors hälsa. De kan hjälpa dig genom att exempelvis kräva att arrangören ska kontrollera att de inte har för höga ljudnivåer.