Vilka hälsorisker förknippas med höga ljudnivåer?

Den allvarligaste hälsorisken när man utsätts för höga ljudnivåer är försämrad hörsel. Hörselnedsättning kan leda till tinnitus (öronsusningar, pip, tjut). Den huvudsakliga sociala följden av hörselnedsättning är att förmågan att förstå vardagligt tal försämras. Det blir särskilt svårt när miljön är bullrig. Detta gäller även relativt små hörselnedsättningar.