Vilket ansvar har miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen?

Den lokala tillsynsmyndigheten ansvarar för den operativa tillsynen. Det innebär att de ska kontrollera att verksamhetsutövaren uppfyller miljöbalkens krav på egenkontroll. Myndigheten kan till exempel förelägga en konsertarrangör att genomföra ljudmätningar eller åtgärder för att sänka ljudnivåerna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar även emot klagomål från allmänheten som anser att ljudnivån varit för hög på konserter, i träningslokaler och liknande.