Vilket ansvar har verksamhetsutövaren?

Den som har en verksamhet där det spelas musik har ansvar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte skadar besökarens hörsel. Verksamhetsutövaren, till exempel den som arrangerar en konsert eller en festival, har ansvar för att kontrollera sin verksamhet enligt 26 kap 19 § miljöbalken. Denna kontroll innebär att det ska finnas rutiner för bullermätningar och andra kontroller, att det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning samt att kontrollen ska vara väldokumenterad. Syftet med denna egenkontroll är att förebygga att besökare utsätts för ljudnivåer som kan skada hörseln.