Bild på ungflicka som håller om en pelare.På denna sida med undersidor finns information samlat om projektet, bland annat:

  • deltagande kommuner,
  • vägledningsmaterial,
  • seminarier.

Projektmanual

Syftet med projektmanualen var att ge deltagarna en tydlig bild av vad projektet innebär och ge ett underlag för sin planering av projektet. Du finner projektmanualen för nedladdning i en ruta här på sidan.

Samverkan med Arbetsmiljöverket

Folkhälsomyndigheten har samverkat med Arbetsmiljöverket i projektet eftersom även de genomför en tillsynsinsats av skolor.
Arbetsmiljöverket genomför tillsyn av skolor under 2013–2016.

Länkar till vägledning, frågor och svar

Vägledningsmaterial

Frågor och svar om städning

Frågor och svar om ventilation