Material från Folkhälsomyndigheten

Seminarium om städning och ventilation i skolan 2014

Filmade presentationer

Allmänna råd

FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Webbsidor med kompletterande vägledning

Kompletterande vägledning om ventilation (fd meddelandeblad om ventilation)

Vägledning om egenkontroll enligt miljöbalken (fd meddelandeblad om egenkontroll)

Vägledning om städning – specifikt för projektet inomhusmiljön i skolan

Vägledning om ventilation – specifikt för projektet inomhusmiljön i skolan

Vanliga frågor om städning i skolan FAQ

Vanliga frågor om ventilation i skolan FAQ

Stöd vid kontakt med skolan

Förslag på informationsbrev om projektet riktat till skolan (PDF, 158 kB)

PowerPoint-presentation som miljökontoren kan använda vid kontakt med skolorna (PowerPoint-dokument, 2,5 MB)

Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

Handböcker (bok)

Hygien smittskydd och miljöbalken – objektburen smitta

Rapporter

Allergi i skola och förskola

Frågor till uppföljningsenkäten

Översikt av frågorna till uppföljningsenkäten (PDF, 150 kB)

Exempel på checklistor från Miljösamverkan och kommuner

Checklista Miljösamverkan Stockholms län (PDF, 542 kB)

Checklista Miljösamverkan Västra Götaland (PDF, 413 kB)

Checklista Miljösamverkan Jönköpings län (PDF, 299 kB)

Checklista Malå Norsjö (PDF, 406 kB)

Material från andra myndigheter

Boverket om obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Tillsyns- och föreskriftsrådet, publikation, Beslut till miljöbalken

Naturvårdsverkets handbok om egenkontroll

Naturvårdsverkets handbok om operativ tillsyn

Material från intresseorganisationer

Allergi i skolan, Astma och Allergiförbundet

Bättre luftkvalitet – att arbeta med partiklar i skolor, Sveriges kommuner och landsting SKL

Filmer från seminarium om städning och ventilation i skolan

25 september 2014

Vägledning om ventilation och luftkvalitet

Fredrik Haux

Vägledning om städning i skolan (del 1)

Greta Smedje

Vägledning om städning i skolan (del 2)

Greta Smedje

Juridiken kring tillsyn och vägledning i skolan

Ingrid Millet