Är det en skärpning av städfrekvensen i skolor i det nya allmänna rådet om städning i förhållande till det gamla?

Även i det gamla rådet om städning från 1996 var det daglig städning i skolor och förskolor som gällde. I och med att hälsoskyddslagen fördes in i miljöbalken 1999 så har också det gamla rådet gällt fram tills det nya beslutades den 19 aug 2014. Den enda skärpningen är att nu ska även stoppade möbler och mattor städas dagligen.

Hur ofta ska man städa klassrummen?

Klassrum som används varje dag bör städas dagligen. Om lokalerna används även kvällstid bör städningen utökas. Läs mer i Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014: 19 om städning.

Hur ofta ska man städa fritidslokaler i skolan?

Fritidslokaler som används varje dag bör städas dagligen. Stoppade möbler, textila mattor och eventuella heltäckningsmattor som finns i fritidslokalerna bör dammsugas dagligen.

Hur ofta ska man städa toaletterna i en skola?

Toaletter bör städas minst en gång per dag. Är belastningen hög bör städning utföras flera gånger dagligen. Toaletterna bör vara så rena att inte eleverna undviker att använda dem.

Hur många toaletter måste man ha i en skola?

Det bör finnas en toalett per påbörjat 15-tal barn. Läs mer om detta i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02. Om brist på toaletter innebär att elever får gå och hålla sig utgör det en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Hur ofta ska man ha storstädning i en skola?

Två gånger, gärna tre gånger per år. Då bör golven rengöras, gardiner bytas eller tvättas, högstädning av ytor som armaturer/lampor, ventilationsdon, skåp och hyllor utföras och väggar dammsugas. Textila mattor bör djuprengöras eller lämnas på tvätt. Det bör framgå i skolans egenkontrollprogram hur ofta storstädning ska utföras och vad som ska utföras vid storstädning. Läs mer i projektets vägledning om städning på projektets webbsida Vägledningsmaterial.

Hur och hur ofta ska textila mattor och textila golv rengöras?

Textila mattor och textila golv bör generellt undvikas i skollokaler då de samlar damm och allergen som kan innebära att elever med astma och allergi mår sämre. Om det finns textila golv/ heltäckningsmattor bör dessa dammsugas med borstvalsmunstycke dagligen. I övrigt bör golvleverantörens anvisningar följas vid rengöring av textila golv.

Hur ofta bör gardiner tvättas?

Gardiner bör tvättas eller bytas regelbundet. Det kan vara lämpligt att byta ut eller tvätta gardiner i samband med storstädning som bör göras två till tre gånger per år.

Hur ofta ska stoppade möbler som soffor och fåtöljer rengöras?

Stoppade möbler bör dammsugas dagligen för att undvika att det samlas damm och allergen som kan inverka negativt på människors hälsa. Har möblerna avtagbar klädsel bör den tvättas regelbundet till exempel i samband med storstädning.

Det samlas mycket damm på tegelväggarna i en skola. Hur rengör man dessa bäst?

Tegelväggar och även andra väggar där damm lätt samlas, som textila tapeter, kan dammsugas. Väggar av liggande panel kan dammsugas och även dammtorkas med syntetisk/elektrostatisk dammtrasa. Det är lämpligt att städning av väggar och särskilt väggar med struktur ingår i storstädningen.

Hur ska man rengöra linoleumgolv?

Vid rengöring av linoleum är det viktigt att följa golvleverantörens anvisningar. Linoleumgolv är känsliga för vatten och bör torrmoppas med en syntetisk mopp. En lätt fuktad mopp kan användas för att ta bort fläckar på golvet. Linoleumgolv ska inte våtmoppas. De kan då avge illaluktande emissioner som kan vara irriterande på slemhinnor och ögon.

Hur ska man rengöra plastmattor av PVC?

Vid rengöring av PVC-golv bör man följa golvleverantörens anvisningar. För den dagliga städningen bör torrmoppning med syntetisk mopp användas. Vid borttagning av fläckar används en fuktad mopp.

Hur städar man stengolv?

Grundregeln är att följa golvleverantörens anvisningar. Torrmoppning för den dagliga städningen. Lätt fuktad mopp för fläckborttagning. Stengolv kan behöva vaxas och poleras. Städmaskiner bör användas enligt instruktion från tillverkaren.

Hur ofta ska man städa gymnastiksalar?

Gymnastiksalar som används varje dag bör städas dagligen. Används gymnastiksalen på kvällstid och under helger bör städningen utökas.

Hur ofta ska man rengöra gymnastikmattor och andra gymnastikredskap?

Det är svårt att svara på eftersom det inte finns några vetenskapliga studier i ämnet. Det är viktigt att det inte glöms bort utan att det finns rutiner i skolans egenkontroll för rengöring av redskap. Frekvensen för rengöring bör anpassas till hur mycket de används. Att rengöra gymnastikmattor och redskap varje månad kan vara lämpligt. Finns synlig smuts på redskap och gymnastikmattor rengörs de för sällan.

Hur ofta ska man städa omklädningsrum och duschrum?

Duschrum och omklädningsrum som används dagligen bör städas dagligen. I duschrum, som används varje dag bör man använda rengöringsmedel till golvet för att minska spridning av virus som kan ge upphov till fotvårtor och för att motverka att mikroorganismer växer till i den fuktiga miljön.

Kan miljökontoret ställa krav på att skolan ska ha dörrmattor?

Miljökontoret kan ställa krav på att det ska finnas dörrmattor. Smuts ska hindras att komma in i byggnaden. Det är därför viktigt att utforma entréer som stänger ute smutsen. En bra utformning är att dela in entrén i tre zoner:

  • en zon för avskrapning av smuts från skorna,
  • en zon för avtorkning och
  • en matta för uppsugning av vatten.

Utanför dörren bör det alltså finnas ett avskrapningsgaller, innanför dörrarna en gummilamellmatta, turfmatta eller liknade och innerst en textilmatta för uppsugning. Man bör kunna ta två till tre steg på textilmattan som suger upp vatten.

Hur bör den dagliga städningen i ett klassrum gå till?

Det är lämpligt att torrmoppa golven med en elektrostatisk mopp (mirakelmopp). Fläckar på golven kan tas bort med en lätt fuktad mopp. Hela golvet bör fuktmoppas en gång per vecka. Våtmoppning bör inte förekomma då det kan förstöra golven, speciellt linoleumgolv, och ge upphov till mikrobiell tillväxt. Bänkar bord och hyllor bör dammtorkas med en elektrostatisk trasa (mirakeltrasa). Tagytor – ytor som man tar i ofta - som lysknappar, dörrhandtag, vattenkranar bör rengöras regelbundet. Läs mer i vägledningen om städning här.

Måste städskrubbar vara frånluftsventilerade och ha torkmöjligheter för mopparna?

En städskrubb är ett utrymme med generellt sämre luftkvalitet, mer smuts och mer bakterier än lokalen utanför. En städskrubb bör därför vara frånluftsventilerad för att inte dålig luft/lukt ska kunna sprida sig till lokalen utanför. I städskrubbar bör det även finnas rinnande varmt och kallt vatten och en utslagsvask. Om städskrubben används för torkning av moppar bör det finnas upphängningsanordning för torkning av golvmoppar där. Om nytvättade och därmed fuktiga moppar lagras svalt och används inom ett par dagar behöver de inte torkas. Städrutiner för städskrubbar bör ingå i städschema och verksamhetsutövarens egenkontroll.

Hur ofta bör man rengöra dörrhandtag och andra ytor man tar i ofta?

Lysknappar, dörrhandtag, vattenkranar m.m. bör rengöras regelbundet. Finns synlig smuts rengörs de för sällan.

Frågor och svar om ventilation

Läs vanligt förekommande frågor med svar om ventilation i skolor