Psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

I den här filmade presentationen beskriver Jakob Hertzberg och Lina Wiklander hur psykisk hälsa kan förstås utifrån ett folkhälsoperspektiv och vilket stöd Folkhälsomyndigheten kan bidra med i det praktiska arbetet inom området.

Filmen ligger på vår sida Vad gör vi och andra.

Vad är psykisk hälsa?

Den här filmade presentationen handlar om hur Folkhälsomyndigheten ser på begreppet psykisk hälsa och om att ord kan spela roll. Här beskriver Tommy Eriksson också översiktligt vad som påverkar den psykiska hälsan från samhällsnivå till individnivå.

Psykisk hälsa i Sverige

I den här filmen beskriver Hillevi Busch hur psykisk hälsa har utvecklats över tid, samt hur hälsoläget ser ut i Sverige idag, både i befolkningen i stort och i olika befolkningsgrupper. Dessutom beskrivs hur den psykiska hälsan förändrade sig under Covid-19-pandemin.

Att minska stigma kring psykisk ohälsa

I den här filmade presentationen går Anja Romqvist och Annika Frykholm igenom begreppet stigma och stigmatisering, hur det kan förstås i relation till psykisk hälsa, och hur man konkret kan arbeta för att förebygga stigma kopplat till psykisk ohälsa

Filmen ligger på vår sida för material och stöd inom området stigmatisering av personer med psykisk ohälsa.