Förskolan och psykisk hälsa

Förskolan har positiva effekter både på barns psykiska hälsa och på deras senare studieresultat i både språk och matematik.

Förskolan är en stor och viktig del av barns tillvaro och uppväxt. Syftet med förskolan är dels att föräldrar ska kunna arbeta, dels att barnen ska få bättre hälsa och livschanser. En viktig del av förskolans arbete är att stödja barnens förmågor till att uppleva, reglera och uttrycka känslor, bilda nära och trygga relationer och utforska sin omvärld – som alla är viktiga aspekter för barns psykiska hälsa och utveckling.

Förskolan har positiva effekter både på barns psykiska hälsa och på deras senare studieresultat i både språk och matematik. I vuxen ålder har de som gick i förskola högre utbildningsnivå och högre inkomst.

Övergången mellan förskola och skola

För en del barn och familjer är övergången till skolan en stor utmaning som kan orsaka stress, oro och otrygghet. Sådana reaktioner under inskolningstiden innebär en risk för svårigheter i skolan och sociala problem senare under uppväxten. Rutiner för övergången från förskola till skola har positiva effekter på barns psykiska hälsa och utveckling. De kan till exempel innebära att barn och föräldrar besöker skolan före skolstarten eller att barnen får tillbringa tid i klassrummet innan terminen börjar. Även personalens kompetensutveckling är viktig för barnens hälsa och utveckling.

Läs mer

Faktablad: Förskolan gynnar barns psykiska hälsa

Rapport: Förskolans påverkan på barns hälsa

Gå till toppen av sidan