Stöd till föräldrar med depression

Förebyggande insatser till föräldrar med svår depression kan förbättra samspelet med deras barn. De kan också minska risken att barnen själva ska utveckla depressiva symtom.

Förebyggande insatser till föräldrar med psykisk sjukdom kan minska risken att barnen själva ska utveckla samma psykiska besvär. Förebyggande insatser kan också påverka samspelet mellan föräldrar och barn positivt när en förälder har svår depression.

Det är viktigt att man inom primärvården och psykiatrin och alla andra verksamheter i landsting och kommuner uppmärksammar att föräldrarna, utöver behandlingen, kan behöva stöd som rör föräldraskapet. Det kan göra skillnad för barnen.

I kommunerna finns idag tillgång till insatser som fokuserar på samspelet mellan barn och föräldrar, som exempelvis utvärderade föräldrastödsprogram. Det kan även vara meningsfullt att erbjuda föräldrar med depression sådana insatser.

Läs mer i faktabladet Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom.

Läs om vårt arbete med stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa och våld

Gå till toppen av sidan