Statsbidrag till arbetet för psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn och unga i migration.

Psykisk ohälsa och suicid är stora utmaningar för samhället och innebär både mänskligt lidande och höga samhällskostnader. Arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid är angeläget och kräver insatser från flera olika samhällsaktörer. Den ideella sektorns insatser på området är betydelsefulla och deras roll är ofta att stärka statens, landstingens och kommunernas insatser genom sitt stödjande arbete.

För att stärka den ideella sektorns arbete och öka förutsättningarna för en god verksamhet fördelar Folkhälsomyndigheten medel till organisationer som arbetar för psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn och unga i migration.

Sammanställning: Verksamhetsbidrag psykisk hälsa och suicidprevention 2018 (PDF, 197 kB)

Läs mer om sökbara och fördelade medel på våra sidor om statsbidrag.

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du ska vända dig inom vården besök 1177 Vårdguiden, eller ring 1177.

Här finns fler hjälplinjer.

Gå till toppen av sidan