Utveckling av suicid i Sverige

Suicid, självmord, är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.

Under 2014 dog fler än 1 500 personer av suicid i Sverige (säkra och osäkra självmord). Sett ur ett internationellt perspektiv ligger Sveriges självmordstal omkring EU-genomsnittet, och under de senaste 15 åren har antalet självmord minskat med cirka 20 procent i Sverige, liksom i större delen av EU. Den positiva trenden gäller dock inte ungdomar och unga vuxna, där självmorden legat på samma nivå under en längre tid. För män i åldrarna 15–44 år är suicid den vanligaste dödsorsaken, och för kvinnor i samma åldersgrupp är suicid den näst vanligaste dödsorsaken efter cancer.

I alla åldersgrupper i nästan hela världen är män överrepresenterade vad gäller dödlighet i suicid. I Sverige är det mer än dubbelt så många män som kvinnor som tar sitt liv. Andra överrepresenterade grupper i Sverige är HBT-personer och utlandsfödda.

Mer om utvecklingen

Statistik om suicid i Folkhälsodatabasen

NASP:s statistik om självmord i Sverige

Folkhälsan i Sverige 2016 (Rapport: Årlig rapportering; Folkhälsomyndigheten, 2016)

Säkra och osäkra suicid

Suicid, självmord, anges som dödsorsak bara när man är säker. Är avsikten oklar används istället ”skadehändelse med oklar avsikt”. Om man bara inkluderar säkra suicid riskerar man att underskatta det verkliga antalet. Därför tar man i vissa fall med skadehändelser med oklar avsikt i statistik över suicid.

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du ska vända dig inom vården, kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Här finns fler hjälplinjer

Gå till toppen av sidan