Under 2014 dog fler än 1 500 personer av suicid i Sverige (säkra och osäkra självmord). Sett ur ett internationellt perspektiv ligger Sveriges självmordstal omkring EU-genomsnittet, och under de senaste 15 åren har antalet självmord minskat med cirka 20 procent i Sverige, liksom i större delen av EU. Den positiva trenden gäller dock inte ungdomar och unga vuxna, där självmorden legat på samma nivå under en längre tid. För män i åldrarna 15–44 år är suicid den vanligaste dödsorsaken, och för kvinnor i samma åldersgrupp är suicid den näst vanligaste dödsorsaken efter cancer.

I alla åldersgrupper i nästan hela världen är män överrepresenterade vad gäller dödlighet i suicid. I Sverige är det mer än dubbelt så många män som kvinnor som tar sitt liv. Andra överrepresenterade grupper i Sverige är HBT-personer och utlandsfödda.

Mer om utvecklingen

Statistik om suicid i Folkhälsodatabasen

NASP:s statistik om självmord i Sverige

Folkhälsan i Sverige 2016 (Rapport: Årlig rapportering; Folkhälsomyndigheten, 2016)