Läs mer

  • Deltagande innebär att samarbetspartner, nyckelmedlemmar i målgruppen och beslutsfattare har fått, eller fortlöpande har, möjlighet att påverka och delta i utvecklingen av projektet.

    Uppdaterad: 2020-12-17 15:08

    Direktlänk till frågan