Läs mer

  • Fokusgrupper kan vara ett bra sätt att fånga upp hur budskap når målgruppen, även för mindre projekt.

    Uppdaterad: 2020-12-17 15:11

    Direktlänk till frågan