Läs mer

  • En indikator kan vara kvantitativ (t.ex. antal personer inom målgruppen som har utbildats inom ramen för projektet) eller kvalitativ (t.ex. antal personer i målgruppen som efter en informationsinsats testar sig i högre grad).

    Fundera över vad som är möjligt att mäta och var eller hur ni kan få tillgång till relevant data.

    Uppdaterad: 2020-12-17 15:13

    Direktlänk till frågan