För personer som kommer från områden med hög förekomst av hiv och andra sexuellt överförda infektioner kan tillgången till information, testning och behandling av olika skäl ha varit begränsad. Att komma från ett högendemiska områden innebär såklart inte att alla migranter från området lever med hiv. På gruppnivå innebär det dock att det finns en ökad risk för hiv. Det finns personer som lever med hiv utan att känna till sin infektion, vilket förutom att riskera att individer missar viktig behandling, innebär att risken för överföring av hiv är stor.

Statistik över hivinfektion hittar du här.

Migrationen kan innebära risker

Många migranter kommer ensamma till Sverige. Det gäller även barn och ungdomar. Migration kan för vissa vara förenat med små möjligheter att återförenas med sina familjer. För andra finns ingen familj att återförenas med. När sociala strukturer brister blir individen mer riskutsatt men kan också komma att utsätta sig själv för sexuella risker som han eller hon annars vanligtvis inte skulle göra.

Kunskap om migration och sexuell hälsa

Hiv- och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa för migranter