Infografik

Infografiken illustrerar olika delar av SRHR-strategins innehåll. När du använder materialet gäller följande:

  • Använd bilderna endast i samband med spridning av information om SRHR-strategin.
  • Ange "Grafik: Folkhälsomyndigheten" intill bilderna vid varje publiceringstillfälle.

Så sparar du en bild

  • Pc: Högerklicka på länken under bilden och välj "Spara mål som". Välj var du vill spara bilden.
  • Mac: Håll ner Ctrl-knappen samtidigt som du klickar på länken under bilden. Välj var du vill spara bilden.

Aktörer inom SRHR-området

Aktörer (png)

Aktörer inom SRHR-området

Aktörer 2 (jpg)

Illustration, ett av fyra delmål.

Delmål 1 (png)

Illustration, delmål två av fyra delmål.

Delmål 2 (png)

Illustration, delmål tre av fyra delmål.

Delmål 3 (png)

Illustration, delmål fyra av fyra delmål.

Delmål 4 (png)

Illustration, alla fyra delmål.

Alla delmål (png)

Illustration, alla fyra delmål med text i varje del.

Alla delmål med text (png)

Illustration, alla fyra delmål med text och siffra i varje del.

Alla delmål med text och siffra (png)

Illustration över prioriterade målgrupper.

Prioriterade målgrupper inom SRHR (png)

Illustration av utgångspunkter inom SRHR.

Utgångspunkter (png)

Illustration över olika åtgärdsområden.

Åtgärdsområden (png)

Läs mer