Myndigheten ska verka för kunskapsuppbyggnad och nationell samordning inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt följa upp utvecklingen inom området.

Dessutom har Folkhälsomyndigheten ett uppdrag att genomföra en befolkningsbaserad nationell studie på området SRHR. Syftet med undersökningen är att få kunskap om samt att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Resultatet från studien presenteras våren 2019.

Läs mer om den nationella undersökningen sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Arbetet med att utveckla en plan för uppföljning och samordning inom SRHR-området i Sverige pågår.

Läs mer

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen