• Varför genomförs en undersökning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?

    Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att genomföra en befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Syftet med studien är att ta fram kunskap för att redovisa och rapportera en aktuell bild av området men också skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete. Sexualitet och sexuell hälsa har stor betydelse för hälsan och är en viktig del av livet. Men det saknas aktuell kunskap om vad som påverkar människors sexuella och reproduktiva liv. Kunskapen från denna studie behövs för att till exempel utveckla en hälso- och sjukvård och skola som möter människors behov även kring frågor som rör sexualitet. Det ger förutsättningar för en ökad jämställdhet och jämlikhet i hälsa – att alla ska ha samma förutsättningar att må bra.

    Uppdaterad: 2019-01-28 12:59