Frågor och svar om studien om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om studien inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige.

  • Varför genomförs en undersökning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?

    Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att genomföra en befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Syftet med studien är att ta fram kunskap för att redovisa och rapportera en aktuell bild av området men också skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete. Sexualitet och sexuell hälsa har stor betydelse för hälsan och är en viktig del av livet. Men det saknas aktuell kunskap om vad som påverkar människors sexuella och reproduktiva liv. Kunskapen från denna studie behövs för att till exempel utveckla en hälso- och sjukvård och skola som möter människors behov även kring frågor som rör sexualitet. Det ger förutsättningar för en ökad jämställdhet och jämlikhet i hälsa – att alla ska ha samma förutsättningar att må bra.

Enbart webb- eller pappersenkät

Varken Folkhälsomyndigheten eller någon annan aktör kontaktar privatpersoner via telefon för att ställa frågor i denna undersökning. Alla frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bara besvaras på webben eller pappersenkät.

Kontakt

Monica Ideström
Tfn: 010-205 27 17

Gå till toppen av sidan