• Vad handlar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter om?

    Området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) omfattar bland annat rätten till att bestämma över sin kropp och sexualitet, rätten till kunskap om sexualitet och reproduktion, tillgång till preventivmedel och vård vid förlossning, tillgång till säker abort och möjlighet att skydda sig mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och rätt att slippa diskriminering, sexuella trakasserier och våld.

    Uppdaterad: 2019-01-28 12:59