• Vilka frågor ställer ni i undersökningen?

    Enkätfrågorna handlar bland annat om sexualitetens förutsättningar och begränsningar, sexuella och reproduktiva erfarenheter, som sexuell debut men också skador vid förlossning. Frågor om relationer belyser bland annat egenmakt men också händelser som diskriminering, våld och utsatthet.

    Uppdaterad: 2019-01-28 12:59