Frågor och svar om studien om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om studien inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige.

  • Vilka kommer att få svara på undersökningen?

    Inbjudan att svara på frågorna i undersökningen kommer att skickas ut till 50 000 slumpvis utvalda individer i åldrarna 16–84 år över hela landet. Det är frivilligt att delta så vi vet inte i förväg hur många som kommer att medverka men vi hoppas att många vill bidra till att öka kunskapen inom området.

    Uppdaterad: 2019-01-28 12:59

Enbart webb- eller pappersenkät

Varken Folkhälsomyndigheten eller någon annan aktör kontaktar privatpersoner via telefon för att ställa frågor i denna undersökning. Alla frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bara besvaras på webben eller pappersenkät.

Kontakt

Monica Ideström
Tfn: 010-205 27 17

Gå till toppen av sidan