• Vilka kommer att få svara på undersökningen?

    Inbjudan att svara på frågorna i undersökningen kommer att skickas ut till 50 000 slumpvis utvalda individer i åldrarna 16–84 år över hela landet. Det är frivilligt att delta så vi vet inte i förväg hur många som kommer att medverka men vi hoppas att många vill bidra till att öka kunskapen inom området.

    Uppdaterad: 2019-01-28 12:59