• Hur går undersökningen till?

    Den 4 och 5 september går inbjudan ut med information om studien och möjlighet att logga in på en webbaserad enkät till 50 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 84 år. En vecka senare skickas samma enkät i pappersformat. Att svara på enkäten är frivilligt och man är anonym i alla led. Varken Folkhälsomyndigheten eller någon annan aktör kontaktar privatpersoner via telefon för att ställa frågor i denna undersökning. Alla frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bara besvaras på webben eller pappersenkät.

    Folkhälsomyndigheten är huvudansvarig för studien och har med stöd av forskare, utredare från andra myndigheter och civila samhällets organisationer tagit fram frågorna i formuläret. Det är också Folkhälsomyndigheten som slutligen sammanställer studiens resultat, återrapporterar till regeringen samt publicerar en rapport som kommer att vara tillgänglig för alla via myndighetens webbplats. Enkätfabriken AB ansvarar för utveckling och support av webbenkäten samt för att skanna in svaren från pappersblanketten innan de skickas till Folkhälsomyndigheten. Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvariga för urvalsdragning, för utskick och för kompletterande information från befolkningsregistret som kön, ålder, civilstånd, födelseområde, invandringsår, län, utbildningsnivå, inkomstgrupp och sysselsättning till Folkhälsomyndigheten.

    Uppdaterad: 2019-01-28 12:59