• Hur kan jag vara säker på att mitt svar inte kan kopplas till mig som person?

    Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Resultatet presenteras på gruppnivå. Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hos Statistiska Centralbyrån och Folkhälsomyndigheten. All personal inom myndigheterna som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Ett personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats mellan Folkhälsomyndigheten och Enkätfabriken AB. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

    Numret på kuvertet eller under streckkoden på enkätens baksida är bara till för att se vilka som har svarat på undersökningen – så att inga påminnelser skickas ut i onödan.

    Uppdaterad: 2019-01-28 12:59