• Hur kan mina svar komma att användas i framtiden?

    Folkhälsomyndigheten kan komma att anlita forskare för att genomföra fler studier med resultatet av denna studie som grund. Vi lämnar ut resultatet först efter noggrann granskning. De uppgifter som lämnas ut av oss är på gruppnivå och kan därför inte kopplas till personuppgifter eller enskilda individer.

    Uppdaterad: 2019-01-28 13:00