Frågor och svar om studien om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om studien inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige.

  • Hur kan mina svar komma att användas i framtiden?

    Folkhälsomyndigheten kan komma att anlita forskare för att genomföra fler studier med resultatet av denna studie som grund. Vi lämnar ut resultatet först efter noggrann granskning. De uppgifter som lämnas ut av oss är på gruppnivå och kan därför inte kopplas till personuppgifter eller enskilda individer.

    Uppdaterad: 2019-01-28 13:00

Enbart webb- eller pappersenkät

Varken Folkhälsomyndigheten eller någon annan aktör kontaktar privatpersoner via telefon för att ställa frågor i denna undersökning. Alla frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bara besvaras på webben eller pappersenkät.

Kontakt

Monica Ideström
Tfn: 010-205 27 17

Gå till toppen av sidan