Frågor och svar om studien om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om studien inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige.

  • Sexualitet är väl var och ens privata sak. Varför vill staten undersöka våra sexualvanor?

    Sexualitet är en viktig del av folkhälsan, och därför ett av flera frågeområden i studien. Undersökningens nyckelfråga är om människor kan leva sexuellt på det sätt de önskar. Vad som gjort att de kunnat eller inte kunnat leva som de vill, vad som gör dem nöjda eller missnöjda. Genom att ställa frågor om erfarenheter av sexuella och reproduktiva händelser kan det kopplas till svar om hur nöjd man är med dessa erfarenheter. Det kan visa vad som främjar hälsan och vad som inte främjar hälsan. Den kunskapen behövs för att till exempel möta människors behov i främjande och förebyggande arbete, inom hälso- och sjukvården och skolan.

    Uppdaterad: 2019-01-28 13:00

Enbart webb- eller pappersenkät

Varken Folkhälsomyndigheten eller någon annan aktör kontaktar privatpersoner via telefon för att ställa frågor i denna undersökning. Alla frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bara besvaras på webben eller pappersenkät.

Kontakt

Monica Ideström
Tfn: 010-205 27 17

Gå till toppen av sidan