Frågor och svar om studien om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om studien inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige.

  • Svarsandel 30,5% är inte det lågt?

    Det är lägre än andra generella befolkningsundersökningar om hälsa som till exempel Nationella folkhälsoenkäten men det är i linje med undersökningar om sexualitet och känsligare frågor. Vi hanterar detta genom att vikta upp för de grupper som svarat i lägre grad för att i möjligast mån kunna uttala oss om Sveriges befolkning i allmänhet.

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:45

Enbart webb- eller pappersenkät

Varken Folkhälsomyndigheten eller någon annan aktör kontaktar privatpersoner via telefon för att ställa frågor i denna undersökning. Alla frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bara besvaras på webben eller pappersenkät.

Kontakt

Monica Ideström
Tfn: 010-205 27 17

Gå till toppen av sidan