• Hur går Folkhälsomyndigheten vidare med frågan nu?

    Folkhälsomyndigheten planerar ytterligare analys på materialet. Flera fördjupningsstudier på liknande tema genomförs också av Folkhälsomyndigheten framöver, bland annat en kvantitativ undersökning om sexuell kommunikation, samtycke och hälsa via Novus Sverigepanel, kvalitativ intervjustudie om sexuellt samtycke, en kvalitativ intervjustudie om SRHR bland unga med intellektuell funktionsnedsättning och en liknande studie om SRHR bland migranter.

    I övrigt arbetar vi vidare med kunskapsuppbyggnad, uppföljning och nationell samordning inom SRHR, där vi i samverkan med andra aktörer hoppas kunna lyfta dessa resultat och generera preventiva åtgärder på olika arenor.

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:46