Frågor och svar om studien om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om studien inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige.

  • Hur går Folkhälsomyndigheten vidare med frågan nu?

    Folkhälsomyndigheten planerar ytterligare analys på materialet. Flera fördjupningsstudier på liknande tema genomförs också av Folkhälsomyndigheten framöver, bland annat en kvantitativ undersökning om sexuell kommunikation, samtycke och hälsa via Novus Sverigepanel, kvalitativ intervjustudie om sexuellt samtycke, en kvalitativ intervjustudie om SRHR bland unga med intellektuell funktionsnedsättning och en liknande studie om SRHR bland migranter.

    I övrigt arbetar vi vidare med kunskapsuppbyggnad, uppföljning och nationell samordning inom SRHR, där vi i samverkan med andra aktörer hoppas kunna lyfta dessa resultat och generera preventiva åtgärder på olika arenor.

Enbart webb- eller pappersenkät

Varken Folkhälsomyndigheten eller någon annan aktör kontaktar privatpersoner via telefon för att ställa frågor i denna undersökning. Alla frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bara besvaras på webben eller pappersenkät.

Kontakt

Monica Ideström
tel: 010-205 27 17

Gå till toppen av sidan