• Hur presenteras resultaten i rapporten?

    Resultaten presenteras per kön och åldersgrupper samt oftast utifrån utbildningsnivå och sexuell identitet. I vissa fall presenteras även resultat utifrån region och transerfarenhet.

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:46