• Hur är svenskarnas sexliv?

    En majoritet (58%) av befolkningen uppger att den är nöjd med sitt sexliv. Ca 12% av kvinnor är missnöjda och 20% av män. De grupper som är minst nöjda är män 16-29 år samt de äldsta 65-84 år av båda könen. Vi ser en rad könsskillnader i upplevelser kring sexlivet. Exempelvis svarar kvinnor i högre grad än män att det har tagit lång tid eller varit svårt att få orgasm, att de varit för trötta eller stressade för sex och att de saknat intresse för sex. Män å andra sidan svarar i större utsträckning än kvinnor att de fått orgasm för snabbt, att de inte haft sex tillräckligt ofta senaste året och att de hade svårt att få eller behålla erektion.

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:49