Frågor och svar om studien om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om studien inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige.

  • Hur är svenskarnas sexliv?

    En majoritet (58%) av befolkningen uppger att den är nöjd med sitt sexliv. Ca 12% av kvinnor är missnöjda och 20% av män. De grupper som är minst nöjda är män 16-29 år samt de äldsta 65-84 år av båda könen. Vi ser en rad könsskillnader i upplevelser kring sexlivet. Exempelvis svarar kvinnor i högre grad än män att det har tagit lång tid eller varit svårt att få orgasm, att de varit för trötta eller stressade för sex och att de saknat intresse för sex. Män å andra sidan svarar i större utsträckning än kvinnor att de fått orgasm för snabbt, att de inte haft sex tillräckligt ofta senaste året och att de hade svårt att få eller behålla erektion.

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:49

Enbart webb- eller pappersenkät

Varken Folkhälsomyndigheten eller någon annan aktör kontaktar privatpersoner via telefon för att ställa frågor i denna undersökning. Alla frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bara besvaras på webben eller pappersenkät.

Kontakt

Monica Ideström
Tfn: 010-205 27 17

Gå till toppen av sidan