• Vad visar resultaten om sex och internet?

    Kvinnor och män i alla åldrar använder digitala arenor som appar, mobilen eller internet för sexuella syften. Sexuella aktiviteter online är vanligare bland de yngre än bland de äldre och bland de yngre (16-29 år) ses ganska få skillnader mellan kvinnor och män medan bland de äldre är det fortfarande vanligare med vissa sexuella aktiviteter online bland män än bland kvinnor.

    Majoriteten av 16–29-åringar har sökt sexrelaterad information (65%), och hälften har sökt partner (inte primärt för sex) online (42%), liksom läst texter i upphetsande syfte (49%). Andra aktiviteter var mindre vanliga bland 16–29-åringar. Ungefär 20–25 procent hade sökt sexpartner online, träffat sexpartner online, lagt ut eller skickat bilder eller sexchattat eller haft cybersex på nätet.

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:50