• Hur stor andel män och kvinnor är det som använder pornografi?

    70% av män använder porr och 70% av kvinnor använder aldrig porr.
    I gruppen män 16–29 år använder 41 procent pornografi minst 3 dagar i veckan (vilket kan definieras som frekvent användning), liksom 23 procent i gruppen män 30–44 år. Motsvarande andelar för kvinnor är 3 procent respektive 1 procent.

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:50