• Hur vanligt är det att ha betalat eller gett annan ersättning för sex bland män/kvinnor?

    Att ha betalat eller gett annan ersättning för sex förekom nästan bara bland män. Knappt 1 av 10 (9,4 %) av samtliga män och 0,5 procent bland kvinnor uppgav att de någon gång hade gett ersättning för sexuella tjänster. Av andelen som svarat att de någon gång gett ersättning för sex svarade 80% att det skedde utomlands.

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:51