Frågor och svar om studien om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om studien inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige.

  • Vad visar resultaten om reproduktiv hälsa?

    Vi ser bland annat att användning av hormonella p-piller idag är vanligare bland kvinnor 16-29 år med lägre utbildning och lägre inkomst än bland kvinnor i samma ålder med högre utbildning och inkomst. Skillnaderna beror troligen på skillnader i kunskap och medvetenhet om alternativ och rädslan för biverkningar.

    Resultaten visar även att kvinnor rapporterar att deras förlossningar medfört fysiska (26%), psykiska (17%) och/eller sexuella konsekvenser (14%).

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:52

Enbart webb- eller pappersenkät

Varken Folkhälsomyndigheten eller någon annan aktör kontaktar privatpersoner via telefon för att ställa frågor i denna undersökning. Alla frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bara besvaras på webben eller pappersenkät.

Kontakt

Monica Ideström
Tfn: 010-205 27 17

Gå till toppen av sidan