• Vad visar resultaten om reproduktiv hälsa?

    Vi ser bland annat att användning av hormonella p-piller idag är vanligare bland kvinnor 16-29 år med lägre utbildning och lägre inkomst än bland kvinnor i samma ålder med högre utbildning och inkomst. Skillnaderna beror troligen på skillnader i kunskap och medvetenhet om alternativ och rädslan för biverkningar.

    Resultaten visar även att kvinnor rapporterar att deras förlossningar medfört fysiska (26%), psykiska (17%) och/eller sexuella konsekvenser (14%).

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:52