Frågor och svar om studien om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om studien inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige.

  • Relativt få tycker att skolan har gett dem den kunskap om sexualitet och relationer som de behöver. Vad innebär det?

    Det innebär att sex- och samlevnadsundervisningen behöver bli bättre och mer likvärdig så att den når alla elever och stärker deras kunskap. Tidigare undersökningar har visat att undervisningen behöver utvecklas vad gäller jämställdhet, normer, relationer, hbtq-frågor och att prata om sex, medan den redan är mer kvalitativ avseende kunskap om kroppen och reproduktion.

Enbart webb- eller pappersenkät

Varken Folkhälsomyndigheten eller någon annan aktör kontaktar privatpersoner via telefon för att ställa frågor i denna undersökning. Alla frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan bara besvaras på webben eller pappersenkät.

Kontakt

Monica Ideström
Tfn: 010-205 27 17

Gå till toppen av sidan