• Relativt få tycker att skolan har gett dem den kunskap om sexualitet och relationer som de behöver. Vad innebär det?

    Det innebär att sex- och samlevnadsundervisningen behöver bli bättre och mer likvärdig så att den når alla elever och stärker deras kunskap. Tidigare undersökningar har visat att undervisningen behöver utvecklas vad gäller jämställdhet, normer, relationer, hbtq-frågor och att prata om sex, medan den redan är mer kvalitativ avseende kunskap om kroppen och reproduktion.

    Uppdaterad: 2019-06-05 11:53