När och hur kommer resultatet av studien att presenteras?

Resultatet kommer att presenteras senast under 2019 i en rapport och här på vår webbplats. Senare kommer vetenskapliga artiklar att skrivas. Resultatet kommer även att användas vid Sveriges rapportering till FN, WHO och ECDC.