Analystyp
Indikation

Vid misstanke om denguefeber efter resa till endemiskt område.

Provmaterial

Serum i sterilt rör utan tillsats eller med gel, lämpligen vacutainerrör eller motsvarande. Serum behöver inte inaktiveras. Lämplig provvolym: 5-10 ml blod. Minsta provvolym: 200 µl.

Provtagnings­anvisningar

Vacutainerrör, sterilt rör utan tillsats eller med gel.

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid Svar lämnas inom 3 dagar efter ankomst av provet till laboratoriet.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Oberavera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse, alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.