Analystyp
Indikation

Vid misstanke om amerikansk arboviros efter resa till endemiskt område. De virus som ingår i analysen är California encephalitis-, Eastern Equine encephalitis-, St Louis encephalitis- och West Equine encephalitisvirus.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport med rörlig postgång.

Svarstid Svar inom en vecka
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmäl som viral meningoencefalit.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Begäran om uppföljningsprov förekommer.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.