Analystyp
Indikation Vid seroepidemiologiska undersökningar.
Provmaterial Serum, plasma.
Provtagnings­anvisningar

Volym: 1000 µL

Transport Prover förvaras i frys eller kyl i väntan på transport. Transporteras i rumstemperatur. Helst kylförvaring vid långvarig transport (flera dygn). Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
Svarstid Svar utgår inte till insändare. Resultaten redovisas i projektrapport.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.