Analystyp
Indikation Vid misstänkt ockelbosjuka kan anti-ockelbovirus IgG-bestämning vara av diagnostiskt värde. Analysen används även för differentialdiagnos för annan exantemsjukdom.
Provmaterial Serum eller venblod i sterilt rör utan tillsats eller med gel, lämpligen vacutainerrör eller motsvarande. Serum behöver inte inaktiveras. Lämplig provvolym: 5-10 mL blod. Minsta provvolym: 200 mikroliter.
Provtagnings­anvisningar
Transport För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid 3-7 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Begäran om uppföljningsprov förekommer.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.