Analystyp
Indikation

För referensundersökningar och speciella utredningar.

Provmaterial

Serum eller venblod i sterilt rör utan tillsats eller med gel, lämpligen vacutainerrör eller motsvarande. Serum behöver ej inaktiveras. Lämplig provvolym: 5-10 mL blod.

Minsta provvolym: 200 mikroliter

Provtagnings­anvisningar

Kontakta Folkhälsomyndigheten innan prover sänds in för diskussion angående lämpliga serologiska analyser.

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid Varierar beroende på utförd analys. Se även under ”Övrig info”.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Observera att primärdiagnostik avseende SARS-CoV-2 antikroppar inte utförs vid Folkhälsomyndigheten. Prover av rutinkaraktär vidarebefordras till annat laboratorium för analys.