Analystyp
Indikation

Eosinofili, ospecifika gastrointestinala besvär. Hudutslag, subkutan larvmigration kan förekomma.

Vid hyperinfektion: feber, diarré, dyspné, buksmärta, hosta med mera.

Epidemiologisk bakgrund.

Provmaterial

Blod utan tillsats, serum.

Provtagnings­anvisningar

Läs på referensmetodik, kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar.

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Resultatet anges som ett index. Index är OD-värde prov/OD-värde cut off, så ett index ≥ 1 är positiv. I de flesta fall halveras index eller blir negativ inom 6-12 månader efter behandling, i några fall även tidigare. Avsaknad av serologisk respons utesluter dock inte behandlingseffekt.

Analysen kan eventuellt kompletteras med mikroskopi och PCR i fecesprov.